Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Kierrätysalalla toimiva yrityksemme huomioi ympäristöasiat niin arjessa kuin tulevaisuutta tarkastellessa. Kivikolmion emoyhtiö Kuusakoski Oy on ympäristöystävällisen ja vastuullisen kierrätyksen pioneereja Suomessa. Emoyhtiömme tavoin olemme sitoutuneet siihen, että toimimme turvallisesti ja vastuullisesti huolehtien sekä ihmisistä että ympäristöstä. Työterveys- ja turvallisuussertifioituna yrityksenä olemme sitoutuneet turvallisuuskulttuurin jatkuvaan kehittämiseen. Sertifioinnin tarkoituksena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja sairauksia sekä ylläpitää työhyvinvointia.

Olemme Kivikolmiolla sitoutuneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti ja kansainvälisesti tunnustetut johtamisstandardit näyttävät suuntaa kaikelle tekemisellemme. Kivikolmion toiminta on sertifioitu ISO 9001-laatujohtamisen, ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän sekä ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

Kivikolmion toiminta on sertifioitu osana emoyhtiö Kuusakoski Oy:n toimintaa. Kivikolmio on mainittu sertifikaattien toimipistelistassa: Toimipaikka 23: Tuotekatu 8B, Raisio.

Sertifikaattidokumentit pdf-tiedostoina:

Vihreämpää tekniikkaa

Teemme Kivikolmiolla jatkuvaa kehitystyötä sekä laitevalmistajien että asiakkaidensa kanssa, jotta kierrätys olisi entistä ympäristöystävällisempää ja materiaaleille löydetään uusia käyttökohteita. Olemme olleet testaamassa ja kehittämässä laitevalmistajien kanssa muun muassa uudenlaisia, sähköllä toimivia murskauslaitteita. Sähköön perustuva teknologia mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen, kun perinteinen hydrauliikkamoottorin pyörittämä murskain on käytänyt voimanlähteenä dieselpolttoainetta.