Murskaavan hyvää kokonais­palvelua

Kivikolmio kiertää murskaamassa betonia ja asfalttia asiakkaan kohteissa eri puolilla Suomea. Ennen tarjouksen tekoa tutustumme murskauskohteeseen asiakkaan kanssa ja sovimme tarjouksen raamit. Pitkän kokemuksen ansiosta voimme olla avuksi myös esimerkiksi kierrätysbetonin käyttökohteiden ja jalostusmahdollisuuksien ratkaisuja mietittäessä.

  • Palvelukokonaisuus tarpeen mukaan: esikäsittely, murskaus, metallien erottelu, seulonta ja varastokasaan kantaminen. Kierrätyksen ja uudelleenkäytön konsultointipalvelu.
  • Uusien asiakkaiden henkilökunnan kanssa työkokonaisuus voidaan käydä yhdessä läpi alusta alkaen, esim. kierrätysbetonin (elementtien) varastokasan rakentamisesta ja sijainnista alkaen. Tällä tavoin saamme optimimäärän syötettä mahtumaan varastokasoihin.
  • Betonin ja asfaltin murskaustöiden hinnoitteluun vaikuttaa murskaustyökohteen sijainti (kaluston kuljetusmatkat) ja työn kesto, murskattavan materiaalin määrä ja laatu sekä haluttu raekoko, matka varastokasalle jne.
  • Murskaus hinnoitellaan €/tn. Tonnimäärä perustuu pyöräkuormaajien kauhavaakaan, joka kalibroidaan lain vaatimalla tiheydellä.

Kivikolmio on luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani, jonka vastuuvakuutukset ovat Vakuutusyhtiö If:ssä.

Lue lisää Kivikolmion vastuullisuudesta >

www.kuusakoski.com